Popice u Znojma

Popice (před válkou Poppitz nebo Popovice) byly založeny na kněžském majetku a jejich název je proto odvozen od slova "Pop". Leží 2 km jižním směrem od Znojma v Národním parku Podyjí.
V současnosti zde žije přibližně 180 obyvatel, rozloha katastru je 667 hektarů a jsou příměstskou částí Znojma.

První zmínka se datuje k 6. červnu roku 1252 na listině Přemysla Otakara, na které potvrzuje Popice jako majetek Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou z Hradiště u Znojma.

Hlavním zaměstnáním bývala orba a vinařství. Kostel obce je zasvěcen sv. Zikmundovi a pochází už z 15. století.

V roce 1680 zasáhla Popice morová epidemie, na kterou zemřelo 150 z tehdejších 382 obyvatel. Za obcí směrem na Havraníky byla na památku této události téhož roku vystavěna kaple.

Na místní faře byl v r. 1781 ubytován na několik dní císař Josef II, později, v r. 1809, byla zpustošena francouzským napoleonským vojskem po bitvě u Znojma.

Ze slavných rodáků si dnes připomínáme Řehoře Lambecka, který byl předposledním opatem Louckého kláštera a Karla Postela, spisovatele dnes známého pod pseudonymem Charles Sealsfield.

Vinorodost zdejšího kraje se promítá i do výstavnosti vesnice. Ta je dána nejen množstvím objektů, které jsou dnes chráněny státem a množstvím kdysi bohatých zemědělských usedlostí, ale především velkorysostí prostoru s kostelem a farou.

Pozoruhodná je i zástavba stodol, která svými štíty rytmizuje obě záhumenní cesty. Vinné sklepy jsou jednak při těchto cestách, jednak v samotné skupině mimo vesnici.

Popice jako jedna z mála vesnic Národního parku Podyjí nebyla vážně narušena poválečnou výstavbou nevhodných obytných a rodinných domů a objektů občanského vybavení. Je to malá, ale malebná vesnice zasluhující celkovou ochranu, kterou by žádný turista určitě neměl vynechat.

Rodný dům Charlese Sealsfielda, Popice u Znojma č. 56, 669 02 Znojmo WEBMASTER Eva Bogdanová
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky