Popice u Znojma

Popice (před válkou Poppitz nebo Popovice) byly založeny na kněžském majetku a jejich název je proto odvozen od slova "Pop". Leží 2 km jižním směrem od Znojma v Národním parku Podyjí.
V současnosti zde žije přibližně 180 obyvatel, rozloha katastru je 667 hektarů a jsou příměstskou částí Znojma.

První zmínka se datuje k 6. červnu roku 1252 na listině Přemysla Otakara, na které potvrzuje Popice jako majetek Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou z Hradiště u Znojma.

Hlavním zaměstnáním bývala orba a vinařství. Kostel obce je zasvěcen sv. Zikmundovi a pochází už z 15. století.

V roce 1680 zasáhla Popice morová epidemie, na kterou zemřelo 150 z tehdejších 382 obyvatel. Za obcí směrem na Havraníky byla na památku této události téhož roku vystavěna kaple.

Na místní faře byl v r. 1781 ubytován na několik dní císař Josef II, později, v r. 1809, byla zpustošena francouzským napoleonským vojskem po bitvě u Znojma.

Ze slavných rodáků si dnes připomínáme Řehoře Lambecka, který byl předposledním opatem Louckého kláštera a Karla Postela, spisovatele dnes známého pod pseudonymem Charles Sealsfield.

Vinorodost zdejšího kraje se promítá i do výstavnosti vesnice. Ta je dána nejen množstvím objektů, které jsou dnes chráněny státem a množstvím kdysi bohatých zemědělských usedlostí, ale především velkorysostí prostoru s kostelem a farou.

Pozoruhodná je i zástavba stodol, která svými štíty rytmizuje obě záhumenní cesty. Vinné sklepy jsou jednak při těchto cestách, jednak v samotné skupině mimo vesnici.

Popice jako jedna z mála vesnic Národního parku Podyjí nebyla vážně narušena poválečnou výstavbou nevhodných obytných a rodinných domů a objektů občanského vybavení. Je to malá, ale malebná vesnice zasluhující celkovou ochranu, kterou by žádný turista určitě neměl vynechat.

Rodný dům Charlese Sealsfielda, Popice u Znojma č. 56, 669 02 Znojmo WEBMASTER Eva Bogdanová
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!