Spolek Popice Charlese Sealsfielda, z.s.

Název a sídlo

Popice Charlese Sealsfielda, z.s.
Popice č. 56
669 02 Znojmo

IČ 22884971


Charakter

Spolek je dobrovolnou nevládní neziskovou organizací.

Cíle

  1. Správa a zajištění provozu areálu Rodného domu spisovatele Charlese Sealsfielda.

  2. Provozování muzea Charlese Sealsfielda.

  3. Propagace osoby a díla Ch. Sealsfielda.

  4. Podpora rozvoje městské části Popice jako místa pro kvalitní bydlení občanů a celé oblasti z hlediska rozvoje turistického ruchu a služeb.

  5. Ochrana přírody a krajiny v městské části Popice a jejím okolí.

Kontakt

Popice Charlese Sealsfielda, z.s.

Popice 56, 669 02 Znojmo

+420 724 009 055

sealsfield@email.cz

IČ: 22884971

ČSOB Znojmo, č.ú. 266056300/0300

.