Ekologie, veřejný prostor

Spolek ve spolupráci s Národním parkem Podyjí zajistil vytvoření Naučné stezky v okolí Popic s názvem NAŠE DŘEVINY. Jedná se o 43 zastávek u jednotlivých stromů a o 5 speciálních zastavení na zajímavých místech. Více info najdete na odkazu: https://www.nppodyji.cz/popickastezka

Členové spolku ve svém volném čase vysazují v Popicích a okolí stromy, především ovocné, o které pak pečují.